விழியீர்ப்பு விசை

புவியீர்ப்பு விசையில் எப்போதாவது தான் தவறி விழுந்திருக்கிறேன்…

ஆனால் உன் விழியீர்ப்பு விசையில் எப்போதும் தவறாது விழுந்துகொண்டிருக்கிறேன்…

– தபு சங்கர்

#படித்ததில்பிடித்தது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s