சாபவிமோசனம்

ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவமுமில்லை

தவமிருக்க நான் முனிவனுமில்லை

ஈரேழு ஆண்டுகள் வனவாசமில்லை

ஆனாலும் உன் குரல் கேட்ட நொடி என் வாழ்கை சாபவிமோசனம் அடைவதேனோ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s